Het online platform
Emerce.nl

Opgericht in 1998, één van de bekendste namen in de Nederlandse online media- en marketingwereld. Naast nieuws- en kennisplatform Emerce.nl organiseert Emerce tevens toonaangevende events als eDay en de Amsterdam eWeek.

Van nieuwssite naar toonaangevend interactief platform

Na meerdere malen van eigenaar te zijn gewisseld vond Emerce uiteindelijk een vaste koers onder uitgever en ondernemer Gijs Vroom. Sindsdien zijn de activiteiten flink uitgebreid.

Met een heldere visie over nieuwe vormen van online publishing heeft Gijs in nauwe samenwerking met Super Interactive de site steeds verder uitgebouwd van een nieuwssite naar een interactief kennisplatform voor online professionals.

Emerce op meerdere devices

Content is de basis

Bezoekers komen op Emerce.nl voor de content. Prettige, leesbare pagina's zijn daarom essentiëel. Het design van de site legt daarom de focus op de content. Minimalistisch maar volledig, met een heldere hiërarchie en eenvoudig te navigeerbare informatiestructuur.

Emerce UI homepage
Emerce UI artikel

Online publishing met een robuust verdienmodel

De afgelopen jaren zijn er wereldwijd veel ontwikkelingen geweest in de uitgeefwereld. Het traditionele advertentiemodel is daarbij sterk onder druk komen te staan.

Super Interactive heeft Emerce.nl geholpen bij de zeer succesvolle ontwikkeling van tal van nieuwe inkomstenbronnen. Uitgangspunt hierbij is het op een gebruiksvriendelijke en duurzame wijze aanbieden van diensten en producten.

Zo ontwikkelden we onder meer EmerceJobs en Emerce Interim.

Emercejobs UI
Emerce Interim UI Emerce Interim UI